Yapı Ruhsatı

1 YİBF-Yapıya İlişkin Bilgi Formu (ilgili idaresine başlıklı) (ek-4 Form-2)
2 YDK-Yapı Denetim Kuruluş Taahhütnamesi (ek-5 Form-3)
3 Arsa sahibi ile YDK. Arasında yapılan hizmet sözleşmesi (ek-6 form-4)
4 YDK-Yapı Denetim Kuruluşu izin belgesi (ek-15 Form-13)
5 YDK-Yapı Denetim Kuruluş imza sirküleri
6 YDK denetçi belgeleri (arkalı önlü sayfa) (ek-17 Form-15)
7 YDK denetçilerinin ikamet belgeleri
8 Yapı müteahhidi ile şantiye şefi (müh.-mimar) arasında yapılan hizmet sözleşmesi (ek-12 form-10)
9 Şantiye Şefleri tarafından ilgili idareye verilecek Taahhütname (Ek-1 Form-6)
10 Şantiye şefi ikamet belgesi
11 Şantiye şefi sicil durum belgesi (ilgili meslek odasından)
12 Proje kontrol formları (Ek-3 form-1)
13 Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılacak sözleşme
14 Yapı Müteahhitlerine Ait Taahhütname (Ek-1 Form-18)
15 Müteahhidin vergi levhası fotokopisi
16 Müteahhidin Ticaret Odası Kayıt Belgesi
17 Müteahhidin imza sirküleri
18 Fenni Mesul Tarafından İlgili İdareye Verilecek Taahhütname (Ek-1 Form-2) Mimar
19 (Ek-1 Form-3) İnşaat Mühendisi
20 (Ek-1 Form-4) Makine Mühendisi
21 (Ek-1 Form-5) Elektrik Mühendisi
22 (Ek-1 Form-7)  İnşaat Yrd.Fen Adamı
23 (Ek-1 Form-8) Tesisat Yrd.Fen Adamı
24 (Ek-1 Form-9) Elektrik Yrd.Fen Adamı
25 Tapu Belgesi veya Arsa Tahsis Sözleşmesi veya Belgesi

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın