Elektrik

Elektrik İşletme Birimi

GÖREV

4562 no.lu Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 6446 no.lu Elektrik Piyasası Kanunu, Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ve 26.12.2019 tarih ve ED-OSB/9016-10/04399 no.lu OSB Dağıtım Lisansı kapsamında; 

Katılımcılarımıza kesintisiz, kaliteli, en ucuz maliyetli elektrik enerjisini temin etmek ve dağıtım faaliyetlerini yerine getirmektedir. 

AMAÇ

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde üretimin ve kalitenin aksamaması ile kaliteli, kesintisiz enerji kullanımının sürekliliği için dahili AG/OG elektrik şebekesinde gerekli bakım, revizyon, yenileme çalışmalarını yapmak, arızaların minimum seviyeye indirilmesi amacıyla düzeltici, önleyici tedbirleri alarak, katılımcılarımıza kesintisiz, kaliteli, en ucuz maliyetli elektrik enerjisi arzını gerçekleştirmek.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi; onaylı sınırları içerisinde 49 yıl süreyle OSB elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 9016-10 sayılı kararı ile OSB Dağıtım Lisansı almıştır. Bölgemizde elektrik enerjisi TEİAŞ BULANCAK TM 154/ 31,5 kV trafo barasın dan ölçülerek topluca satın alınmakta ve Bölge Müdürlüğü tarafından sanayicilerimize dağıtımı yapılmaktadır. Elektrik Şebekesi ve Dağıtım Merkezlerinin mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi' ne aittir. Elektrik şebekenin bakım onarımı ve işletmesi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

ŞEBEKE / İNDİRİCİ MERKEZ 

 Firmalar; OSB alanı içerisinde bulunan 154/31,5 kV 50 MVA + 50 MVA lık BULANCAK TM’ den 2 ayrı Fider ile DM1 e giriş yaparak OSB alanı içerisinde bulunan 13 ad dağıtım merkezlerinden firmalara çıkış verilmektedir. Giresun 2. OSB' nin elektrik şebekesi, olası arızaları minimum seviyelerde sınırlandıracak şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. 

 Yüksek gerilim dağıtım şebekesi, oluşabilecek arızalarda kesinti sürelerinin ve etkilenen katılımcı tesis sayısının azaltılması planlandığından tüm dağıtım merkezleri en az iki girişli ve ring sistemden oluşturulmuştur.

 GİRESUN 2. OSB elektrik şebekesinin alt yapı kurulu gücü 100 MW' lık yükü karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. 1. Kısım Alanında TM ile DM1 arası 31,5 kV 114 m. 2*(3*(1*400/25 mm²) AL. XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. 2. Kısım Alanındaki 13 adet dağıtım merkezleri (DM) arasında ise 31,5 kV. 4591 m. 3*(1*240/25 mm²) AL. XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. Dağıtım merkezlerinde her bir sanayi parseline ait donatılı, kesicili çıkış fideri mevcuttur. Sanayi tesislerinin kuruluş sırasında gerekli olan AG enerji ihtiyacı bölge dağıtım merkezlerinde bulunan dağıtım trafoları ile karşılandıktan sonra; her kuruluş kendi kurulu güçlerine uygun güçte bina tipi trafo tesisini (31,5/ 0,4 kV.) teşekkül ettirerek dağıtım merkezlerindeki kendisine ait donatılı fider den yer altı kablosu ile işletme dönemi için gerekli olan elektrik enerjisini temin etmektedir. OSB mizin cadde ve sokakları ise 101 ad poligon aydınlatma direği 107 ad Armatör ile OSB alanı içerisi aydınlatılmaktadır.

Elektrik Aboneliği Evrak Listesi

1- Başvuru Dilekçesi

2- Tapu (Tapusunu almayan firmalar için Arsa Tahsis Belgesi)

3- Kiracı olarak faaliyet gösterenlerden OSB Onaylı Kira Kontratı

4- Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı

5- İşyeri Açma Ruhsatı

6- Sanayi Sicil Belgesi

7- Vergi Levhası

8- Ticaret Sicil Gazetesi

9- Yetki Belgesi / İmza Sirküleri

10- Sicil Tasdiknamesi

11- Elektrik Projeleri

12- Geçici kabul Tutanağı

13- Yetkili Kimlik Fotokopisi

14- Güvence Bedeli

15- Sözleşme Damga Pulu Bedeli

16- Sayaç Test Raporu ve Resimleri

17- Akım Gerilim Trafo Test Raporları ve Etiket Resimleri

18- Trafolu Müşterilerde Sorumlu Elektrik Mühendisi Hizmet Sözleşmesi

 

2024 EPDK ONAYLI OSB ELEKTRİK DAĞITIM BEDELİ

TT

(Kr/kWh)

SANAYİ HARİCİ

TT

(Kr/kWh)

OG

(Kr/kWh)

SH

(Kr/kWh)

ÇT

(Kr/kWh)

GÜÇ

BEDELİ

(Kr/kWh/Ay)

GÜÇ AŞIM

BEDELİ

(Kr/kWh/Ay)

ÜRETİM TESİSİ SİSTEM KULLANIM

BEDELİ

(Kr/kWh/Ay)

17,7423 39,7019     16,4163 470,6542 941,3083  

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

28.12.2023 tarihli Kurul Kararı            

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca güvence bedellerinin 01/01/2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekilde uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Abone Grupları

Güvence birim bedeli TL/kW

Sanayi  ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer

387,10

 

28.12.2023 tarih  Kurul Kararı

24.12.2020 tarihli ve 9869 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 2 nci maddesi uyarınca kesme bağlama bedellerinin 01/01/2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekilde uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Kesme-Bağlama Bedelleri

(TL)

AG

72,60

OG

543,60

 

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın