İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI,

DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN

GEREKLİ EVRAKLAR VE MÜRACAAT

 

 1. DİLEKÇE
 2. BAŞVURU/BEYAN FORMU (EK-2)
 3. VAZİYET PLANI
 4. SANAYİ SİCİL BELGESİ / ÖN KAYIT BELGESİ

(Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden)

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2.maddesi gereğince sanayi işletmeleri sanayi siciline kaydolması ve buna ilişkin belge veya yazı İ.A.Ç.R. veren idareler tarafından aranır.

 1. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 2. ÇED Yazısı  (EK-3)

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi ya da Muaf yazısı)

 1. ÇEVRE İZNİ veya GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ Yazısı

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ile Emisyon, Gürültü, Tehlikeli Atıklar, Deşarj izinlerine tabi ise belgesi veya analiz raporu ya da muaf yazısı)

 1. DEŞARJ (BAĞLANTI İZİN) BELGESİ VEYA YAZISI

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ile alınan yazı doğrultusunda OSB yazısı)

 1.  İTFAİYE RAPORU ve Yazısı

(Bulancak Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına müracaat ile Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge)

 1.  TAPU SURETİ
 2.  KAPASİTE RAPORU
 3.  İŞ AKIM ŞEMASI
 4.  TİCARET SİCİL GAZETESİ
 5.  TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELİK-FAALİYET BELGESİ
 6.  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGESİ / ISG KATİP SÖZLEŞMESİ

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir ISG-Katip Sözleşmeleri (imzalı) veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan firma ile yapılan sözleşme (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun)

 1.  İŞYERİ HEKİMİ BULUNDUĞUNA DAİR YAZI / SÖZLEŞME

(16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 50 kişi ve fazla işçi çalışan işyerleri için)

 1.  SORUMLU YÖNETİCİ BELGESİ

( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler Veya Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi almak isteyen işletmeler için )

 1.  SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ

( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler Veya Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi almak isteyen işletmeler için )

 1.  SORUMLU YÖNETİCİ DİPLOMASI

( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler Veya Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi almak isteyen işletmeler için )

 1.  İMZA SİRKÜLERİ
 2.  TESİSİN TÜM CEPHELERİNE AİT FOTOĞRAF

( Belge düzenlenmesi talep edilen yapının 4 cepheden çekilmiş renkli fotoğrafları. Fotoğraflar tesis sahibi firma yetkilisi tarafından kaşe/imzalanacak ve tesisin ada parsel numarası ile firma ünvanı yazılacak. )

 

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın