Sanayi Sicil Belgesi

Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklemesi amacıyla 7033 sayılı Kanunla 6948 sayılı  Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

6948 sayılı  Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesinde; ” Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. sanayi işletmelerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kayıt olduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.”  hükmü gereğince, OSB’mizde yatırım yapan ve yeni kurulacak sanayi işletmeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmalıdır.

Herhangi bir aksaklığın oluşmaması için tüm yatırımcılarımızın sanayi sicil belgesi ve/veya ön kayıt yazısı almak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın