ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI

 
Sayın Yatırımcı ve Sanayicilerimiz;
 
2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında
verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen afiş video ve bilgilendirme metinlerine aşağıda verilen
linklerden ulaşabilirsiniz.
 
saygılarımızla;
 
 
ETKB Enerji Verimliliği Videolarının Linki:
 
 
ETKB Enerji Verimliliği Afişlerinin Linki:
 
 
 

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın