Yapı Kullanma İzni

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER VE MÜRACAAT
 

       1) DİLEKÇE

Yapı Kullanma İzni başvuru yazısı( DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

       2) TEKNİK RAPOR (yapı denetim harici yapılarda)

Proje müelliflerince hazırlanmış “Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapıldığına Dair” rapor.

       3) YAPI DENETİM İŞ BİTİRME RAPORU VE İŞ BİTİRME TUTANAĞI

Yapı Denetim Firması tarafından hazırlanmış “Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapıldığına Dair” rapor.

       4) SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ

İlgili SGK Müdürlüğü’nden inşaat ilişiğinin kesildiğine dair yazı.

İnşaatın yapı ruhsatı üzerinde ismi bulunan müteahhidi/ana yüklenicisi tarafından, SGK Müdürlüğü’ne iş bitirme tarihi ile ilgili bir dilekçe verilmiş ise bu dilekçenin fotokopisi teslim edilmeli ya da tarafımıza iş bitirme tarihinin bildirilmesi gerekmektedir.

       5) VERGİ DAİRESİ CİNS TASHİHİ HARCI YAZISI

Bulancak Vergi Dairesi’nden Harcın yatırıldığına dair yazı.

       6) SIĞINAK TESPİT VE DENETİM RAPORU (Sığınak var ise)

 

       7) ASANSÖR İŞLETME RUHSATI – TESCİL BELGESİ (Asansör var ise)

Asansör var ise oda vizeli asansör projesiyle odadan alınacak uygunluk belgesi.

       8) YAPININ FOTOĞRAFLARI

Belge düzenlenmesi talep edilen yapının 4 cepheden çekilmiş KAŞE VE İMZA edilmiş renkli fotoğrafları ve dijitalleri.

       9) ENERJİ KİMLİK BELGESİ (sanayi tesislerinde aranmaz)

 

     10) TRAFO KABUL YAZISI (Parselde Trafo Varsa)

 

     11) RÖPERLİ APLİKASYON KROKİSİ

       Harita mühendisi, firması yetkilisi ve katılımcı firma yetkilisi tarafından imzalı.

     12) HALİHAZIR DURUM KROKİSİ

Harita mühendisi, mimari proje müellifi, yapı denetim firması yetkilisi ve katılımcı firma yetkilisi tarafından imzalı.

     13) VAZİYET VE BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI

A3 kağıt boyutunda, bina kesitleri işlenerek harita mühendisi, mimari proje müellifi ve katılımcı firma yetkilisi tarafından imzalı.

 

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın