Tapu

1) Kaşeli ve yetkili ad-soyad yazılı, imzalı tapu talep dilekçesi (EK-4)
(Ekine istenen evraklar eklenecektir, GİRESUN 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazılacak olup ada, parsel no, m² bilgisi, firma adı mutlaka yazılmalıdır.)

 

2) 1 adet vergi levhası fotokopisi (güncel)

 

3) 1 adet fotoğraf (yetkili fotoğrafı / tapuda vekaleten işlem yapılacaksa vekilin fotoğrafı)

 

4) İmza sirküleri Aslı

 

5) Vekaletname Aslı (Vekaleten işlem yapılacaksa; noterden alınacak vekaletname içeriğinde  “gayrimenkul almaya vekilimiz yetkilidir” ibaresi bulunmalıdır.)

 

6) Tapuda işlem yapacak olan yetkilinin/vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
(İşlemler esnasında nüfus cüzdanı aslının kişinin yanında olması gerekir, işlem yapılacak günün sabahı evrakları teslim ederken yetkili kişinin nüfus cüzdanı aslı Tapu Müdürlüğü’ne bırakılır, öğleden sonra imzalar atılıp işlem tamamlandığında geri alınır.)

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi

Giresun 2. Organized Industrial Zone

Bize Ulaşın